Szakirodalom
Ajánlott és kapható kiadványok

Hitvédelem

A hit alapjai, világkép, hitélet

Rose Leporellók sok témában (Harmat)

McGrath: Ebéd C.S. Lewisszal (Harmat) és a C.S. Lewis weboldal 

Strobel: A Jézus-dosszié (Harmat)

Strobel: A csoda-dosszié (Harmat)

Lewis: Keresztény vagyok (Harmat)

Kreeft: Menny és pokol között (Szent István)

Kreeft–Tacelli: A katolikus hitvédelem kézikönyve (Szent István Társulat)

McDowell: Több mint ács (KIA)

McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett (KIA)

Keller: Hit és kételkedés (Harmat-Koinónia)

Wennberg: Kételkedők könyve (Kálvin)

Potter: Honnan tudod? Az ismeret négy forrása (Harmat)

Egyház és kultúra

Hit és kultúra egykor és ma

Schmidt: Hogyan változtatta meg a kereszténység a világot? (Hetek)

Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története (Harmat)

Kerényi: Sötét középkor? (Kairosz)

Sheldrake: A spiritualitás rövid története (Kálvin)

Newbigin: Evangélium a pluralista társadalomban (Harmat)

Stott: Korunk égető kérdései (Harmat)

Más vallásokról

Keresztény megközelítésben

Szalai: Más Jézus, más lélek, más evangélium (Harmat) ld. E-BOOK

Liptay: A kereszténység viszonya más vallásokhoz (Kalligram)

Kereszty: Kereszténység más világvallások között (Szent István)

Troll: Muszlimok kérdeznek, keresztények válaszolnak (L'Harmattan)

Dobos Károly Dániel: Jézus alakja a Koránban (Szent István)

Potter: 3 elmélet a mindenségről (Harmat)

Gira: Lótusz vagy kereszt (Sarutlan Kármeliták)